Γλώσσα

Στο Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών της Ελληνικής Γλώσσας, αναφέρεται ως σκοπός «η ανάπτυξη της ικανότητας των μαθητών να χειρίζονται με επάρκεια και αυτοπεποίθηση, υπεύθυνα και δημιουργικά τον προφορικό και γραπτό λόγο και η ενδυνάμωση της επικοινωνιακής ικανότητας και συναισθηματικής ανάπτυξης, με τελικό στόχο την κοινωνική προσαρμογή και την αυτονομία.»

Στο Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Πύργου, λόγω της ετερογένειας των τμημάτων και των σύνθετων δυσκολιών των μαθητών και των μαθητριών, η διδασκαλία της Γλώσσας προσαρμόζεται ανάλογα με το τμήμα και εξειδικεύεται ανάλογα με τις δυνατότητες του κάθε παιδιού. Αξιολογούμε τις δεξιότητες ανάγνωσης και γραφής, όπου υπάρχουν, ώστε να τις αξιοποιήσουμε λειτουργικά και με νόημα για τα ίδια τα παιδιά. Για τα παιδιά, από τα οποία απουσιάζει ο γραπτός ή και ο προφορικός λόγος, εστιάζουμε στην ενίσχυση της επικοινωνιακής ικανότητας και  της κοινωνικής τους συναλλαγής.

Σε κάθε περίπτωση, γίνεται η αξιολόγηση κάθε παιδιού, ώστε να προσαρμόζεται όσο το δυνατόν η διδασκαλία, στις ιδιαίτερες ανάγκες του.