Κοινωνική

Ο ρόλος του Κοιν. Λειτουργού στην Ειδική Αγωγή:

  • Υποδοχή των μαθητών και βοήθεια στην προσαρμογή στο σχολικό περιβάλλον
  • Ατομικές συνεδρίες με μαθητές όπου εντοπίζονται οι ιδιαιτερότητες και οι δυσκολίες του κάθε μαθητή
  • Ομάδες μαθητών: ομαδικές συνεδρίες (2-3 ατόμων) μαθητών με σκοπό την ανάπτυξη της συνεργατικότητας, της ομαδικότητας και της ανάπτυξης φιλικών σχέσεων μεταξύ των παιδιών (μαθητών).
  • Συνεργασία με οικογένειες: Συνεδρίες με τους γονείς των μαθητών όπου συζητούνται τυχόν προβλήματα που εμποδίζουν την παρακολούθηση του σχολικού προγράμματος.

Ενημέρωση στους γονείς για επιδόματα ? προγράμματα ? δομές και παροχές για τα Α.Μ.Ε.Α.