Κηπουρικής

Η εκπαίδευση των μαθητών στο εργαστήριο κηπουρικης ως στόχο εχει να εμπλεξει τους μαθητές με την καλλιεργητική διαδικασία και να τους ενθαρρύνει να ασχοληθούν ενεργά με τη φυτική παραγωγή, ειτε επαγγελματικά ή για προσωπικη τους επιθυμία-ανάγκη

Για τους σκοπούς του εργαστηρίου οι μαθητές εκπαιδεύονται σε διάφορες εργασίες όπως:

1)      Εξοικειώνονται με τα γεωργικά εργαλεία και μηχανήματα

a)      Τα αναγνωρίζει και τα ονομάζει

b)      Τα κατηγοριοποιεί ανάλογα με τη χρήση τους

c)       Τα χειρίζεται με ασφάλεια

2)      Προετοιμάζει τον εκπαιδευτικό αγρό

a)      Τον καθαρίζει απο τα φυτικά υπολείματα

b)      Σκάβει και προετοιμάζει τη φύτευση

3)      Πραγματοποιεί σπορές-φυτεύσεις

a)      Σε εσωτερικά σπορεία

b)      Απευθείας στο χωράφι-θερμοκήπιο

c)       Μεταφυτεύει απο τα σπορεία στο εδαφος

4)      Περιποιείται την καλλιέργεια

a)      Ποτίζει

b)      Σκαλίζει-Ξεβοτανίζει

c)       Κλαδεύει

5)      Συγκομίζει στον κατάλληλο χρόνο

a)      Συλλέγει τα γεωργικά προιόντα με τον κατάλληλο τρόπο

b)      Μαθαίνει πως να τα συντηρεί και να τα καταναλώνει

c)       Ανακαλύπτει τις δυνατότητες μεταποίησης τους

6)      Αναγνωρίζει και ονομάζει τα φυτά

a)      Τα κατηγοριοποιεί ανάλογα με:

i)        Την οικογένεια στην οποία ανήκουν

ii)       Την εποχή καλλιέργειας

b)      Τη χρήση για την οποία προορίζονται