Μαγειρικής

Σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο, που παραπέμπει σε οικιακή κουζίνα, τα παιδιά εξοικιώνονται με τον χώρο και τα αντικείμενα της κουζίνας και μέσα από το μάθημα μαθαίνουν να δρουν και να χρησιμοποιούν προσεχτικά και υπεύθυνα τον συγκεκριμένο χώρο και τα εργαλεία του. Πιο συγκεκριμένα μαθαίνουν:

  • Βασικές αρχές ορθής χρήσης εργαλείοων και οικιακών συσκευών.
  • Εξοικίωση με τα βασικά υλικά της κουζίνας και πως τα χρησιμοποιούμε.
  • Δημιουργία διαφόρων φαγητών ή γλυκών με την δράση και βοήθεια των παιδιών.
  • Εκμάθηση του σωστού μεσογειακού προτύπου υγιεινής διατροφής.
  • Προβολή, με τη δημιουργία ολοκληρωμένων γευμάτων για όλους τους μαθητές του χώρου, του προτύπου της υγιεινής διατροφής.
  • Δημιουργία μικρών γλυκισμάτων και ηδίποτων για προώθηση και παρουσίαση σε διάφορες δράσεις και εκδηλώσεις.