Λογοθεραπεία

Λογοθεραπεία είναι η επιστήμη που ασχολείται με τις διαταραχές λόγου,φωνής, ομιλίας και μάσησης ? κατάποσης σε παιδιά και ενήλικες, όποια κι αν είναι η αιτία αυτών των διαταραχών: νευρολογική, εξελικτική ή λειτουργική. Αποσκοπεί στην ανάπτυξη της εξωλεκτικής  και λεκτικής επικοινωνίας, την καθαρότητα της ομιλίας και της φωνής και στην παραγωγή λόγου των βαρήκοων.

               Οι Λογοθεραπευτές ή Θεραπευτές Λόγου ,οι οποίοι απασχολούνται στις σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής :
  1. Αναλαμβάνουν την περιοδική αξιολόγηση των μαθητών που παρουσιάζουν διαταραχές επικοινωνίας, λόγου, ομιλίας, φωνής ( με ομιλία ή με εναλλακτικές μεθόδους ). Σχεδιάζουν και υλοποιούν  προγράμματα αποκατάστασης.
  2. Συνεργάζονται με τους γονείς και τους καθοδηγούν πώς να χειρίζονται τα προβλήματα επικοινωνίας, λόγου, ομιλίας και φωνής του παιδιού τους.
  3. Αναλαμβάνουν την ενημέρωση του προσωπικού του σχολείου, σε θέματα λόγου και επικοινωνίας, ώστε να υπάρχει ενιαία αντιμετώπιση των δυσκολιών στο πλαίσιο του διδακτικού και θεραπευτικού λόγου.
  4. Ασκούν το έργο τους σε ιδιαίτερο χώρο, σε ατομική ή μικροομαδική βάση, και, όταν κρίνεται απαραίτητο για τον ίδιο το μαθητή, σε συνεργασία με τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό , μέσα στην τάξη.