Γραμματειακής Στήριξης

Οι μαθητές/τριες στο τμήμα γραμματειακής στήριξης μαθαίνουν να οργανώνουν ένα γραφείο και πως να χρησιμοποιούν τα μηχανήματα γραφείου. Χρησιμοποιούν τον Η/Υ. Μαθαίνουν πως να συντάσσουν κείμενα στον επεξεργαστήκειμένου, πως να χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο (Internet) για την εύρεση πληροφοριών. Στο μάθημα συμπεριλαμβάνονεται και η μάθηση του τρόπου συμπεριφοράς στο γραφείο.