Αισθητική Αγωγή

Σκοπός της Αισθητικής Αγωγής είναι να βοηθήσει τους μαθητές να οργανώσουν δημιουργικά και να εξωτερικεύσουν με πληρότητα τις προσωπικές τους εμπειρίες ,ιδέες ,συναισθήματα σε ποικίλες εκφραστικές μορφές και να αναπτύξουν προοδευτικά την απαραίτητη ευαισθησία απέναντι στα καλλιτεχνικά δημιουργήματα όπως και σε κάθε εκδήλωση του ωραίου στη φύση και στη ζωή.

Ειδικότερα επιδιώκεται :

  • Ενίσχυση της ευαισθησίας του παιδιού
  • Καλλιέργεια των αισθήσεων και αντιληπτικών ικανοτήτων για παραγωγή δημιουργικού έργο
  • Ενεργοποίηση των δημιουργικών δυνάμεων του παιδιού
  • Εξοικείωση με την καλλιτεχνική δημιουργία
  • Απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων