Μαθηματικά

Τα μαθηματικα είναι ένα από τα βασικά  μαθήματα των μαθητών στο ΕΕΕΚ Πύργου, το οποίο είναι απαραίτητο για την καθημερινή ζωή και τις καθημερινές συναλλαγές τους .

Βασικός στόχος της διδασκαλίας των Μαθηματικών  είναι η κοινωνική προσαρμογή  και η αυτονομία των μαθητών κατά το μέγιστο βαθμό των δυνατοτήτων και ικανοτήτων τους.

Η διδασκαλία γίνεται με όμορφο τρόπο , ευχάριστο και παραστατικό.

Πρόκειται, για ένα μάθημα ιδιαίτερα σημαντικό γιατί τα μαθηματικά:

  • Αναπτύσσουν την παρατηρητικότητα, την προσοχή και την επιμονή.
  • Ασκούν το μαθητή στις λογικές διεργασίες, στη μεθοδική σκέψη και στην εφαρμογή των προτεινόμενων λύσεων.
  • Βοηθούν στην επίλυση προβλημάτων με καθημερινές συναλλαγές της ζωής.