“Τι κάνω για να νοιώσω καλά;”

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, στα πλαίσια της Πράξης: «Καθολικός σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου ψηφιακού
εκπαιδευτικού υλικού», MIS 5001313, Άξονες Προτεραιότητας 6, 8, 9, και συγκεκριμένα του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής ́Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ), μας προτείνει τρόπους για να νοιώθουμε καλά και να διαχειριστούμε τα συναισθήματά μας, αυτές τις δύσκολες μέρες με το κορονοϊό. Περισσότερα μπορείτε να δείτε εδώ!