ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΩ ΤΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ

Το LearningApps.org είναι μια εφαρμογή Web 2.0 που υποστηρίζει διαδικασίες μάθησης και διδασκαλίας με μικρές διαδραστικές μονάδες. Οι ενότητες αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν απευθείας σε μαθησιακά υλικά, αλλά και για αυτοδιδασκαλία. Ο στόχος είναι να συγκεντρωθούν οι επαναχρησιμοποιήσιμες δομικές μονάδες και να διατεθούν σε όλους. Τα μπλοκ (που ονομάζονται Εφαρμογές) δεν περιλαμβάνουν συγκεκριμένο πλαίσιο ή συγκεκριμένο σενάριο εκμάθησης.
ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ